سنگ ترااونیکس مشکی


ابعاد: اسلب ، 60*60 و 80*80

ضخامت : 2 سانتی متر و 3 سانتی متر

کاربری : نمای داخلی و نمای بیرونی

رنگ : مشکی 

 

ارسال نظر